Skladištenje

Kako bismo zaokružili ceo logistički proces, u saradnji sa našim patnerima, nudimo smeštaj i skladištenje robe shodno vašim potrebama. Magacinski prostori naših saradnika opremljeni su bezbednosnim alarmima i kamerama za nadzor radi maksimalne sigurnosti.

Scroll to top