Novi zakon o trgovini

Novim Zakonom o trgovinu propisani su obavezni elementi isprave koja prati robu (otpremica ili račun-otpremica): matični broj prodavca, matični broj kupca i matični broj prevoznika (ukoliko je prevoznik angažovan za isporuku).

Radi podsećanja, evo liste svih obaveznih elemenata otpremice odnosno računa-otpremice:

  • broj i datum isprave,
  • poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima),
  • mesto i adresa objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje,
  • ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca i prevoznika,
  • naziv robe i količina.
Novi zakon o trgovini
Scroll to top