Author: Jelena

Novi zakon o trgovini

Novim Zakonom o trgovinu propisani su obavezni elementi isprave koja prati robu (otpremica ili račun-otpremica): matični broj prodavca, matični broj kupca i matični broj prevoznika (ukoliko je prevoznik angažovan za isporuku). Radi podsećanja, evo liste svih obaveznih elemenata otpremice odnosno računa-otpremice: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog […]

Scroll to top